Πρόσκληση για το 18ο Τακτικό και 5ο Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (19-21/6/2019).

Πρόσκληση για το 18ο Τακτικό και 5ο Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (19-21/6/2019).  .doc

Scroll to Top