Νομού Ευβοίας

Διεύθυνση υπηρ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ :

Πρόεδρος: Βαγγελάκος Αλέξανδρος κινητό: 6947-373963 e-mail: alexvage@yhaoo.gr 

υπηρ: 2221-3-53600 Fax: 2221-3-53851   emdydas.eyboias@gmail.com

Αντιπρόεδρος: Παπαναστασίου Αναστασία  κινητό: 6972-253577                                           

 e-mail: papanastasiou.a@evia.pste.gov.gr

 υπηρ: 2221-3-53834   Fax: 2221-3-53851

Γεν. Γραμματέας : Σαρτζετάκη Νίκη κινητό:6949-075739  niki.sartzetaki@0932.syzefxis.gov.gr

 e-mail:     υπηρ: 2221-3-51116  Fax 2221-0-81774

Ταμίας: Παπαβασιλείου Ευάγγελος   κινητό: 6974-386485 e-mail: hevpap@yahoo.com

υπηρ:  Fax:

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Παπανέστη Δάφνη κινητό: 6981-314644  e-mail: dpapanesti@gmail.com 

υπηρ:2221-3-55155  Fax

 Μέλος : Κλιματαριώτης Δημήτριος κινητό: 6945-380437 e-mail dklimatariotis@gmail.com

 υπηρ: 2221-3-55198

 Μέλος: Βλιώρας Απόστολος  κινητό: 6977-685736  e-mail: apostolosvlioraw@gmail.com

υπηρ: 

Σημειώσεις: Νέο Δ.Σ. (18-12-2021)

Scroll to Top