Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Διεύθυνση υπηρ.:

Πρόεδρος: Σαράμπαλης Θεόδωρος κινητό: 6947-849545

e-mail:  tsaraba@hotmail.gr  

υπηρ:   2641-3-63512   

Αντιπρόεδρος: Σακελλαριάδης Κωνσταντίνος κινητό: 6970-995199

e-mail: sakellariadisk@gmail.com 

υπηρ: 2641-3-60624   Fax: 

Γεν. Γραμματέας: Καπέρδα Θεοδώρα κινητό: 6945-878704

e-mail: lorakaperda@gmail.com 

υπηρ: 2641-3-60628    Fax: 

Ταμίας:  Λώλος  Γεώργιος   κινητό: 6941-477563    e-mail: geololos67@gmail.com

 glolos@culture.gr

υπηρ: 2631055652, 2631055654     

Μέλος: Παπαπάνου Ελεονώρα κινητό: 6974-584299

e-mail: papapanou@gmail.com 

υπηρ: 2641-3-60632      Fax: 

Σημειώσεις: Νέο Δ.Σ. (4-7-2022)

 (Ανασυγκρότηση 20-4-2023)

Scroll to Top