Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας

Επιστροφή Εισφορών Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του πρώην ΤΣΜΕΔΕ στους Μηχανικούς του Φορέα σας, αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων, αποζημίωση μελών γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διαγωνισμού), χρηματική καταβολή γάλακτος

Scroll to Top