Δυτικής Ελλάδας

Διεύθυνση ΤΕΕ & ΕΜΔΥΔΑΣ: 3ων Ναυάρχων 40, 262 22 Πάτρα
Δικτυακός τόπος: http://www.emdydas-de.gr

Πρόεδρος: Καράμπελας Ανδρέας κινητό : 6977-718669 akarabel67@yahoo.gr

1ον-Fax συλλόγου : 261-0-326922

υπηρ: 261-3-610272 Fax:

Αντιπρόεδρος :Χαραλαμποπούλου Ιωάννα  κινητό:  6942-413825  

    icharala@yahoo.gr

Γεν. Γραμματέας :Μικέλης Χαράλαμπος   κινητό: 6945-391440   e-mail: xaralmik@gmail.com  

υπηρ: 2621-3-60258        Fax:

Ταμίας : Νείλα Αγαθή κινητό:   6936-136206         neilaagathi@gmail.com

Μέλος :Σουρούνης Ανδρέας   κινητό:  6977-574358   e-mail:  a.sourounis@pde.gov.gr 

  υπηρ:   261-3-613622             Fax:  

 

Μέλος :Καραθανάσης Μάριος   κινητό: 6944-259653 e-mail: marioskarathanasis@yahoo.gr  

υπηρ: 261-0-991689 (Εσωτ. 21)                   Fax

Μέλος : Φλωράτος Παναγιώτης κινητό: 6992-940427 e-mail: pflorat@gmail.con

υπηρ: 261-3-620154 Fax:

Σημειώσεις: Νέο Δ.Σ. (Mάρτιος 2022)

Scroll to Top