Νομού Δωδεκανήσου

Πρόεδρος : Τσαμπίκα (Μίκα) Μιχαλάκη κινητό: 6947-932175 email: mikamichalaki@hotmail.com

υπηρ: 2241-364623 Fax: 2241-3-64695

Αντιπρόεδρος:  Τρέχας Κωνσταντίνος    κινητό: 6944-674448

email: kostastrehas@gmail.com 

υπηρ:  Fax:

Γεν.Γραμματέας: Φιλήμων Φραντζής  κινητό: 6942-487051

email: ffrantzis@hotmail.com 

υπηρ: 2241-3-990074  Fax:

Ταμίας : Γερακιός Εμμανουήλ (Μάνος)        κινητό : 6944-511521     

email: manowgerakios@gmail.com  

υπηρ: 2241-3-64640  Fax:

Μέλος:  Αργύρης Ηλίας     κινητό:  6947-439795

email:    argyris@rhodes.gr          georodos@yahoo.com 

υπηρ: 2241-3-61310  Fax:

Σημειώσεις: Νέο Δ.Σ. (9-11-2021)

Scroll to Top