Νομού Μαγνησίας

Διεύθυνση Προέδρου : 

 

Πρόεδρος: Χριστοδούλου Δημήτριος  κινητό: 6932-676746  e-mail: dimischris@gmail.com 

                                                                                          emdydas.magnisias@gmail.com 

υπηρ:24210-25614  Fax: 

Αντιπρόεδρος: Αρέθας Ιωάννης  κινητό: 6934-420690   ktiria_g@volos-city.gr  

giannis7310@yahoo.gr

υπηρ: 24210-97028     Fax:

Γεν.Γραμματέας : Παπαμίχου Ηλιάνα   κινητό: 6977-653753     

υπηρ: 24213-52465    Fax:     mail: papamixouhliana@yahoo.gr 

Ταμίας: Χατζηπαρασιδης Νικόλαος   κινητό:   6976-417765 

e-mail:   nxatziparasidis@yahoo.com 

υπηρ: 2421-0-94063  Fax:

Αναπλ. Γραμματέας: Αμανατίδου Ελένη   κινητό: 6936-599975

e-mail:  e.amanatidou@thessaly.gov.gr 

υπηρ: 24213-52717   Fax:

Mέλος: Δεδούσης Σωτήριος  κινητό:  6948-181961   e-mail:  dedsot@gmail.com 

υπηρ: 24210-94047 Fax:

Μέλος: Κίσσας  Λάμπρος    κινητό:  6980-130662 

υπηρ:   Fax:     e-mail : 123kissas@gmail.com  

Scroll to Top