Ανατολικής Κρήτης

Διεύθυνση ΕΜΔΥΔΑΣ : Πρεβελάκη & Γρεβενών (κτίριο ΤΕΕ/ΤΑΚ)

Τ.Κ. 712-02, Ηράκλειο Κρήτης emdydas.ak@gmail.com

Πρόεδρος: Μαστοράκη Ελένη κινητό: 6972-891021

e-mail:    emastoraki@mou.gr  mastorelei@yahoo.gr

 Υπηρ: Fax συλλόγου: 28413-281128

τηλ:

Αντιπρόεδρος: Ζωάκη Ελευθερία κινητό: 6973-559465

e-mail: zoaki-el@crete.gov.gr   zoritsa70@gmail.com

υπηρ: Fax:

Γεν. Γραμματέας:Σπανάκη Αρτεμησία  κινητό: 6972-231400

e-mail: spanakiart@hotmail.com    aspanaki@hc-crete.gr

υπηρ: Fax:

Ταμίας: Ρουκουνάκης Μανόλης  κινητό: 6974-014001

e-mail: roukounakis@crete.gov.gr    mroukoun@yahoo.gr

υπηρ: Fax:

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:Σπυριδάκης Γιώργος   κινητό: 6979-445619

e-mail: gspiridakis@gmail.com    gspiridkis@teemail.gr

υπηρ: Fax:

Μέλος: Ανδριοπούλου Τζένη   κινητό: 6977-475819

e-mail: ydomagn@gmail.com

υπηρ: Fax:

Μέλος: Αλμπαντάκης Δημήτριος     κινητό: 6974-099377

e-mail:    dalba@tee.gr       

albadakis-d@heraklion.gr

υπηρ:           Fax:

Σημειώσεις: Νέο Δ.Σ. ( 22-8-2022 )
Scroll to Top