Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

Πρόεδρος: Καβάλλα Βασιλική  κινητό 6974-611985 

e-mail:   vkavalla@gmail.com     emdydas.kdt@gmail.com

 

 υπηρ:241-3-506257    Fax:

Αντιπρόεδρος: Κουτούδης Ιωάννης κινητό 6942-600834

e-mail:  ikoutoudis@yahoo.com 

Γεν. Γραμματέας : 

Χατζηγρίβας Θεοφάνης    κινητό:6947933-204

e-mail:   fafcfc@yahoo.gr  

υπηρ: 2413-500442 Fax:

Ταμίας: Κοκκίνου Αικατερίνη     κινητό:6944-742035

e-mail:  a.kokkinou@thessaly.gov.gr       

υπηρ:2413-506420 Fax:

 Μέλος : Κωτή Αφροδίτη κινητό 6936-780275

e-mail:   akoti@trikalacity.gr 

 

 Μέλος : Μάντζαρη Παναγιώτα      κινητό  6974-643496  

 υπηρ: mantzari.pan@gmail.com 

 Μέλος :Σπανός Θωμάς κινητό :  6977-861771 e-mail: 

thomas_makis@yahoo.gr     t.spanos@thessaly.gov.gr  

υπηρ: 2431-0-46162

Σημειώσεις: Νέο Δ.Σ. (2022)

Scroll to Top