Συμμετέχουμε στη Στάση Εργασίας για την ημέρα της Γυναίκας.

Συμμετέχουμε στη Στάση Εργασίας για την ημέρα της Γυναίκας. 

Ψήφισμα και κινητοποίηση για την παγκόσμια ημέρα Γυναίκας.   .doc

Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ : 8 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.  .pdf

Scroll to Top