Παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκυκλίους, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 και αίτημα για αποστολή σχετικού Υπομνήματος στο Υπ. Εσωτερικών.

Παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκυκλίους, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 και αίτημα για αποστολή σχετικού Υπομνήματος στο Υπ. Εσωτερικών. pdf

Scroll to Top