Έκθεση Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για τη μη χορήγηση της προσαύξησης Σύνταξης κατόπιν αναφοράς της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Έκθεση Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για τη μη χορήγηση της προσαύξησης Σύνταξης κατόπιν αναφοράς της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ .pdf

Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) – Έκθεση Ελέγχου .pdf

 

Scroll to Top