Πρόσκληση 12ου Τακτικού Συνεδρίου

Αθήνα,   6-5-2009
Αρ. Πρωτ. : 5426                                                 Προς: Α’βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : 12ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Α. Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και το Ν. 1264/82 και μετά την απόφαση της 4-3-2009 του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, καλούμε τους αντιπροσώπους στο 12ο Τακτικό Απολογιστικό  Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, που θα γίνει στο Ξενοδοχείο ” Athens Imperial ” του Νομού Αττικής, Αθήνα (Πλατεία Καραϊσκάκη) στις 24 και 25 Ιουνίου 2009.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα είναι:
α.    Διοικητικός Απολογισμός για την περίοδο από το 11ο έως το 12ο Τακτικό Συνέδριο.
β.    Οικονομικός Απολογισμός για την ίδια περίοδο και Προϋπολογισμός για το διάστημα μέχρι το επόμενο Τακτικό Συνέδριο.
γ.    Αποφάσεις – Ψηφίσματα.

Β. Η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων θα γίνει στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου με την παράκληση να γνωστοποιηθούν εγκαίρως στην Ομοσπονδία οι όποιες μεταβολές έτσι ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για τη σύνταξη των καταστάσεων και των δελτίων των αντιπροσώπων. Υπενθυμίζουμε ότι μετά από την ετήσια κράτηση 2% από τον πόρο του 6‰ υπέρ της Ομοσπονδίας και βάσει του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού για τους πόρους, θεωρείται ότι όλες οι Α΄ βάθμιες Ενώσεις έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδίας και συνεπώς είναι ταμειακά εντάξει.

Λοιπές λεπτομέρειες και διευκρινήσεις καθορίζονται με τη σχετική εγκύκλιό μας.

Scroll to Top