Τμήμα Κυκλάδων : Εναρμόνιση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τις αποφά-σεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Τμήμα Κυκλάδων : Εναρμόνιση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τις αποφά-σεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. .pdf

Scroll to Top