Συνάντηση εκπροσώπων της Ομοσπονδίας των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, της Ο.Λ.Μ.Ε., των Συλλόγων Εργαζομένων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με συμμετοχή και εκπροσώπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

<strong> Αθήνα</strong>,     15 / 6 / 2007<br /><strong>Αρ. Πρωτ. : </strong> 4347
<p style="text-align: center;"><strong>Δελτίο  Τύπου </strong></p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Τη Δευτέρα 4-6-2007, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της Ομοσπονδίας των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ), της Ο.Λ.Μ.Ε., των Συλλόγων Εργαζομένων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με συμμετοχή και εκπροσώπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διαμορφωθεί ένα μέτωπο αντίθεσης στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) και παράλληλα ενημέρωσης της κοινωνίας για τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στο σύνολό της, η διαφαινόμενη καθολική εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμού.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Το πλαίσιο που συμφωνήθηκε από τους εμπλεκόμενους Φορείς συμπυκνώνεται στα παρακάτω σημεία :<br />- Οι Σ.Δ.Ι.Τ. όπου εφαρμόστηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν επιφέρει αμφίβολα ή αρνητικά αποτελέσματα.<br />- Η εφαρμογή τους στην χώρα μας θα υποθηκεύσει το οικονομικό της μέλλον, αυξάνοντας τα κέρδη των Τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων και θα φορτώσει με επιπλέον οικονομικά βάρη το κοινωνικό σύνολο.<br />- Θα αλλοιώσει ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα του Δημοσίου, αφού βασικές του υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες όπως, η κατασκευή σχολείων, νοσοκομείων και λοιπών υποδομών μεταφέρονται ως δραστηριότητα στους ιδιώτες με υπέρμετρα αυξημένα κόστη, περαιτέρω υποβάθμιση των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών και χαλάρωση, των εργασιακών σχέσεων. Στην ουσία έχουμε παραπέρα ιδιωτικοποίηση του Δημοσίου με την εκχώρηση νέων πεδίων δράσης στο κερδοσκοπικό – κατασκευαστικό κεφάλαιο.<br />- Το κριτήριο της κερδοφορίας, θα θέσει σε αμφισβήτηση την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής σε περιφέρειες της χώρας, που δεν θα το διασφαλίζουν, με συνέπεια την περαιτέρω εγκατάλειψη της περιφέρειας.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Οι επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο από τα παραπάνω είναι προφανείς και σε ότι αφορά την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση και σε ότι αφορά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι φορείς που συνυπογράφουμε αυτό το κείμενο είμαστε αποφασισμένοι :</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">- Να αναδείξουμε στην κοινωνία τις αρνητικές συνέπειες των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.<br />- Με τους αγώνες μας να αποτρέψουμε την εφαρμογή του σε τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, (Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια κλπ.) που αποτελούν συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύσιμα αγαθά από τις Κυβερνήσεις.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><strong> Οι  Φορείς</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Α.Δ.Ε.Δ.Υ.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Π.Ο.  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.             Ο.Λ.Μ.Ε.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Σύλλογος Μονίμων Υπαλ. Ο.Σ.Κ. Α.Ε.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Σύλλογος Συμβασιούχων Υπαλ. Ο.Σ.Κ. Α.Ε.</strong></p>

Scroll to Top