Συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Επιτροπών του ν.4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την άσκηση αρμοδιοτήτων μεταβατικών διατάξεων από ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β΄

Συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Επιτροπών του ν.4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την άσκηση αρμοδιοτήτων μεταβατικών διατάξεων από ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β΄  .doc

Scroll to Top