Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και την ένταξη προτεινόμενων Νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων και Υ.ΠΕ.

Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και την ένταξη προτεινόμενων Νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων και Υ.ΠΕ.  .docx

Scroll to Top