Προσφυγές της ΕΜΔΥΔΑΣ για τα Π.Δ. Οργανισμών Περιφερειών

Προσφυγές της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για τα Π.Δ. των:

Οργανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (7) zip

– Αττικής
– Μακεδονίας – Θράκης
– Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
– Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

                  

– Αιγαίου
– Κρήτης
– Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Αιρετών Περιφερειών (13) zip

– Αττικής

– Κεντρικής Μακεδονίας

– Στερεάς Ελλάδας

– Πελοποννήσου

– Δυτικής Μακεδονίας

                        

– Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

– Δυτικής Ελλάδας

– Ηπείρου

– Θεσσαλίας

– Ιονίων Νήσων

                 

– Βορείου Αιγαίου

– Νοτίου Αιγαίου

– Κρήτης

 

Scroll to Top