Πραγματικές Αυξήσεις Αποδοχών των Διπλ. Μηχανικών Πανελλαδική Στάση Εργασίας -Πέμπτη 13 Οκτώβρη 2022, έως τις 11 π.μ.-Συγκέντρωση στο ΓΛΚ-Πανεπιστημίου 37, στις 9 π.μ.

Πραγματικές Αυξήσεις Αποδοχών των Διπλ. Μηχανικών Πανελλαδική Στάση Εργασίας -Πέμπτη 13 Οκτώβρη 2022, έως τις 11 π.μ.-Συγκέντρωση στο ΓΛΚ-Πανεπιστημίου 37, στις 9 π.μ..pdf

Scroll to Top