Σχέδιο εκπαίδευσης και φακέλου σχεδιασμού Επιμορφωτικού Προγράμματος

<div style="text-align: justify;">Αποστολή σχεδίου εκπαίδευσης και φακέλου σχεδιασμού Επιμορφωτικού Προγράμματος του τομέα Πολιτικής Προστασίας αποκλειστικά για Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου. <a class="jce_file_custom" target="_blank" title="5715-26.2.10-apostoli-politiki-prostasia.pdf" href="images/stories/news/2010/5715-26.2.10-apostoli-politiki-prostasia.pdf"><strong>pdf</strong></a><br /><br />- Σχέδιο εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας. <a class="jce_file_custom" target="_blank" title="5715-26.2.10-sxedio-politiki-prostasia.pdf" href="images/stories/news/2010/5715-26.2.10-sxedio-politiki-prostasia.pdf"><strong>pdf</strong></a><br />- Φάκελος σχεδιασμού "Βασικές γνώσεις Ευρωκωδικών".<strong> <a class="jce_file_custom" target="_blank" title="5715-26.2.10-fakelos-eurokodikon.pdf" href="images/stories/news/2010/5715-26.2.10-fakelos-eurokodikon.pdf">pdf</a></strong></div>

Scroll to Top