Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου ΄΄Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα΄΄

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου ΄΄Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα΄΄  .pdf

Scroll to Top