Να προβλεφθεί η συμπερίληψη του προσωπικού των Εργαστηρίων Δομικών Υλικών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη χορήγηση Ανθυγιεινού επιδόματος.

Να προβλεφθεί η συμπερίληψη του προσωπικού των Εργαστηρίων Δομικών Υλικών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη χορήγηση Ανθυγιεινού επιδόματος .pdf

Εκθεση σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο τεχνικό προσωπικό .pdf

Εκτίμηση των βλαπτικών εργασιακών παραγόντων ”Τμήμα ελέγχου υλικών & ποιότητας Δ.Ε. Θεσσαλίας” .pdf

Scroll to Top