Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη Νομική Κάλυψη Τεχνικών Υπαλλήλων Υπ. Υποδομών και Μεταφορών σε περίπτωση διώξεων σε βάρους τους.

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη Νομική Κάλυψη Τεχνικών Υπαλλήλων Υπ. Υποδομών και Μεταφορών σε περίπτωση διώξεων σε βάρους τους.  .doc

ΦΕΚ Β΄ 2844/5-7-2019 Νομική Κάλυψη  .pdf

Scroll to Top