Εργαλεία

<p style="text-align: justify;">Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμους διαδικτυακούς συνδέσμους όπου θα μπορέσετε να αναζητήσετε και να κατεβάσετε επιλεγμένα προγράμματα για την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Προγράμματα πλοήγησης Ιστού</strong> (Web Browsers)</p>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li><a href="http://www.microsoft.com/hellas/windows/internet-explorer/default.aspx" target="_blank" title="Intenet Explorer">Microsoft Internet Explorer</a></li>
<li><a href="http://www.mozilla-europe.org/el/firefox/" target="_blank" title="Firefox">Mozilla Firefox</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank" title="Chrome">Google Chrome</a></li>
<li><a href="http://www.apple.com/safari/download/" target="_blank" title="Apple Safari">Apple Safari</a></li>
<li><a href="http://www.opera.com/?mode=forreals" target="_blank" title="Opera Web Browser">Opera Web Browser</a></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Acrobat Reader</strong> (Ανάγνωση αρχείων PDF)<a href="http://get.adobe.com/reader/" target="_blank" title="Adobe Acrobat Reader"><br /></a></p>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li><a href="http://get.adobe.com/reader/otherversions/" target="_blank" title="Adobe Acrobat Reader">Adobe Acrobat Reader</a></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Προγράμματα RSS Reader</strong> (Ανάγνωση RSS Feeds)<a href="http://www.feedreader.com/" target="_blank" title="RSSReader"><br /></a></p>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li><a href="http://www.feedreader.com/" target="_blank" title="RSSReader">RSSReader</a> – Windows</li>
<li><a href="http://radio.userland.com/" target="_blank" title="Radio Userland&lt;">Radio Userland</a> – Windows / Mac</li>
<li><a href="http://www.feedreader.com/" target="_blank" title="Amphetadesk ">Amphetadesk</a> – Windows / Linux / Mac</li>
</ul>
</div>

Scroll to Top