Επιμόρφωση Μηχανικών

<p>- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης<a target="_blank" title="ekdd" href="http://www.ekdd.gr"><br />http://www.ekdd.gr</a><br /><br />- Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης<br /><a target="_blank" title="iipa" href="http://www.iipa.gr/">http://www.iipa.gr/<br /><br /></a></p>
<div style="text-align: justify;">- Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχεδίασε και υλοποιεί έργο με τίτλο "Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής &amp; Επικοινωνιών (ΤΠΕ)" …<br /><a target="_blank" title="www.e-engineers.tee.gr" href="http://www.e-engineers.tee.gr/index-1.html">http://www.e-engineers.tee.gr/ <br /></a></div>

Scroll to Top