Εναρμόνιση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Εναρμόνιση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων  .pdf

Scroll to Top