ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.doc

Scroll to Top