Εγκύκλιος για το νέο τρόπο Υπολογισμού της κράτησης του Εφάπαξ.

Εγκύκλιος για το νέο τρόπο Υπολογισμού της κράτησης του Εφάπαξ.  .doc

Υπ. Εργασίας : Εγκύκλιος <<Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν.4578/2018(Α΄200)>>  .pdf

Scroll to Top