Εγκύκλιος για τη διαδοχική ασφάλιση (Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17,19 και 36 του Ν.4387/16).

Εγκύκλιος για τη διαδοχική ασφάλιση (Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17,19 και 36 του Ν.4387/16).   .doc

Υπ. Εργασίας Εγκύκλιος : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17,19 και 36 του ν.4387/2016.  .pdf

Scroll to Top