Έγγραφο του ΥΠΕΣ με Θέμα: Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με Θέμα: “Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων”. [pdf]
Scroll to Top