Υπ. Εργασίας e-ΕΦΚΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης

Υπ. Εργασίας e-ΕΦΚΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης  .pdf

Scroll to Top