Διοικητικός Απολογισμός ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης

Διοικητικός Απολογισμός ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης.  .pdf

Οικονομικός Απολογισμός ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης 2017-2018-2019.   .pdf

Ανακοίνωση για τις εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης.  .pdf

Ανακοίνωση για την διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων.   pdf

Scroll to Top