Δελτίο Τύπου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενάντια στην γενικευμένη ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων Έργων.

Δελτίο Τύπου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενάντια στην γενικευμένη ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων Έργων.  .doc

Scroll to Top