Άρθρα ενδιαφέροντός μας στο Ν. 4578/18-Εκκαθάριση Πόρου και Αλλαγή βάσης υπολογισμού για τον κλάδο πρόνοιας.

Άρθρα ενδιαφέροντός μας στο Ν. 4578/18-Εκκαθάριση Πόρου και Αλλαγή βάσης υπολογισμού για τον κλάδο πρόνοιας. .doc

Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών Ν. 4578 (ΦΕΚ Α΄ 200/3-12-18)  .pdf

Scroll to Top