Απόρριψη του Οργανισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, λόγω έλλειψης του Προβαδίσματος Κατηγοριών

Απόρριψη του Οργανισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, λόγω έλλειψης του Προβαδίσματος Κατηγοριών  .pdf

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Β. Αιγαίου:Μη έγκριση της υπ΄αριθμ. 18/2022 απόφασης Περιφ. Συμβουλίου Β. Αιγαίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Περιφ. Β.Αιγαίου ..pdf

Scroll to Top