Απόψεις για τα Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με τους εσωτερικούς οργανισμούς των Περιφερειών

Ανακοίνωση με θέμα: “Απόψεις για τα Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με τους εσωτερικούς οργανισμούς των Περιφερειών”
– Π.Δ. 5974/16-10-2010 doc
– συνημμένα αρχεία. zip
Scroll to Top