ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Κρήτης- Ανακοίνωση για την Πανελλαδική Παντεχνική Απεργία στις 3/2/2012

<p>ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Κρήτης – Ανακοίνωση για την Πανελλαδική Παντεχνική Απεργία στις 3/2/2012<strong><a href="images/stories/news/2012/2.2.2012_anakoinosi_86.doc" target="_blank" class="wf_file"><span class="wf_file_text">.doc</span></a></strong></p>

Scroll to Top