Συμμετοχή στην 3ωρη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 12-9-2012 για ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής & Κεντρ. Μακεδονίας

Συμμετοχή στην 3ωρη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 12-9-2012 για ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής & Κεντρ. Μακεδονίας.doc

Scroll to Top