Συνεχίζεται η άδικη εξαίρεση των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη χορήγηση Ανθυγιεινού Επιδόματος.

Συνεχίζεται η άδικη εξαίρεση των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη χορήγηση Ανθυγιεινού Επιδόματος.  .pdf

Scroll to Top