Συμμετοχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις κινητοποιήσεις της 24/10/19.

Συμμετοχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις κινητοποιήσεις της 24/10/19  .doc

Εξώδικη Γνωστοποίηση για την πραγματοποίηση Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας για τις 24-10-2019  .doc

Scroll to Top