Συμμετοχή της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ/Μ σε Στάση Εργασίας της 30/1/2020 από τις 12.00 έως το πέρας του ωραρίου.

Συμμετοχή της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ/Μ σε Στάση Εργασίας της 30/1/2020 από τις 12.00 έως το πέρας του ωραρίου.  .doc

Scroll to Top