Σχετικά με το Νομοσχέδιο ”Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις”

Σχετικά με το Νομοσχέδιο ”Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις” .doc

Scroll to Top