Σχέδιο νόμου και τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων.

Σχέδιο νόμου και τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων.  .doc

Scroll to Top