Ψηφίσματα 19ου Συνεδρίου

  1. Ψήφισμα για τη ρύπανση στο Λιμάνι της Ερμούπολης. doc
  2. Σχετικά με την αυθαίρετη μετακίνηση της Γεν. Διευθ. Αναπτυξιακού Προγρ., Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Συμεοπούλου. doc
  3. Ψήφισμα για την σεξουαλική παρενόχληση και την έμφυλη βία στους χώρους δουλειάς. doc
  4. Ψήφισμα για την Ενέργεια. doc
  5. Ψήφισμα για τα Εξάρχεια. doc
  6. Καταγγελία για τη φωτογράφηση της Κινητοποίησης μας στο ΓΛΚ. doc
  7. Ψήφισμα για την απεργία στη Μαλαματίνα. doc
  8. Ψήφισμα για την Πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ. doc
  9. Ψήφισμα για τηn κλητευση του ΓΓ του Συνδ. Οικοδόμων. doc 
  10. Ψήφισμα για τα μέλη και την ΚΤΥΠ ΑΕ. doc και pdf
Scroll to Top