Πρόσκληση για σύγκλιση της Ελεγκτικής Επιτροπής εν όψει του 18ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.

Πρόσκληση για σύγκλιση της Ελεγκτικής Επιτροπής εν όψει του 18ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.   .doc

Scroll to Top