”Παράταση προθεσμιών σχετικά με το Κεφάλαιο Β του Ν.4439/2016 που αφορά την διαδικασία αδειοδότησης πρατηρίων υγρών καυσίμων, μικτών και αμιγώς υγραερίου”.

”Παράταση προθεσμιών σχετικά με το Κεφάλαιο Β του Ν.4439/2016 που αφορά την διαδικασία αδειοδότησης πρατηρίων υγρών καυσίμων, μικτών και αμιγώς υγραερίου”.   .pdf

Scroll to Top