Οι χαμηλές αμοιβές οδηγούν εκατοντάδες Μηχανικούς εκτός Δημοσίου, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών.

Οι χαμηλές αμοιβές οδηγούν εκατοντάδες Μηχανικούς εκτός Δημοσίου, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών.

Scroll to Top