Επιστολή διαμαρτυρίας   .pdf

Δήμος Βόλου-Υπηρ. Δόμησης : Έκδοση Οικοδομικών Αδειών στους οικισμούς του Πηλίου μετά την αρ. 1268/2019 Απόφαση ΣτΕ  .pdf

ΤΕΕ / Μαγνησίας   .docx