Ορισμός αν. προϊσ/νης κατηγορίας (ΤΕ/Μηχανικών) της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Χαλκιδέων - Προβάδισμα Κατηγοριών ΠΕ (έναντι ΤΕ) σε θέσεις ευθύνης .pdf

Προβάδισμα Κατηγοριών ΠΕ (έναντι ΤΕ) σε θέσεις ευθύνης-Ορισμός αν. προϊσ/νου κατηγορίας (ΤΕ/Μηχανικών) τμήματος της ΔΤΥ του Δήμου Χαλκιδέων.   .pdf

Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.  .pdf