Προβάδισμα κατηγοριών κατά την πλήρωση θέσεων ευθύνης στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού .pdf

Προβάδισμα κατηγοριών κατά την πλήρωση θέσεων ευθύνης στον Δήμο Λέρου.pdf

 

 

Επιστολή προς Υπουργούς :Βιαιοπραγίες εις βάρος Διπλ. Μηχανικών Δημ. Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΟΤΑ κατά την άσκηση των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων.  .docx

Επιστολή προς Βουλευτές : Βιαιοπραγίες εις βάρος Διπλ. Μηχανικών Δημ. Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΟΤΑ κατά την άσκηση των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων   .docx